Taxatie en waardebepaling

OPTIMA Taxaties zorgt ook voor waardering van het huis, kantoorpand of anderszins in de regio Assen, Heerenveen, Meppel. Een gecertificeerd NWWI taxateur maakt een gedegen taxatierapport ter bepaling van de waarde van onroerend goed (onze kosten kunt u aftrekken voor de belasting).


OPTIMA Taxaties kan u adviseren en taxatierapporten opstellen over o.a. executiewaarde; de herbouwwaarde voor verzekeringen (art. 275W.v.K.); de onderhandse verkoopwaarde; de waarde economisch verkeer; huurwaarde; jaarrekening etc.

Scherpe taxatie tarieven
Wij werken met een vaste tarieven ongeacht de hoogte van de getaxeerde waarde. In verband met de reistijd hanteren we aparte tarieven per regio. Vraag vooraf aan uw hypotheekadviseur of een NWWI validatie nodig is. 

De genoemde tarieven zijn inclusiefBTW. Eventuele milieukosten brengen wij apart in rekening indien van toepassing.

Provincie Friesland

NWWI gevalideerd rapport Rapport zonder validatie
Woonhuis: € 378,73 € 332,75
Appartement: € 408,98 € 363,-

Provincie Drenthe

NWWI gevalideerd rapport Rapport zonder validatie
Woonhuis: € 378,73 € 332,75
Appartement: € 408,98 € 363,-

Gemeentes Marum en Leek

NWWI gevalideerd rapport Rapport zonder validatie
Woonhuis: € 384,78 € 338,80
Appartement: € 415,03 € 369,05

Gemeente Assen

NWWI gevalideerd rapport Rapport zonder validatie
Woonhuis: € 378,73 € 332,75
Appartement: € 408,98 € 363,-


Gecertificeerd taxateur

OPTIMA Taxaties is een gecertificeerd NWWI taxatie bureau, dit is voor u de garantie voor deskundig en up-to-date advies en rapportage. Ook een NHG taxatie behoort tot de mogelijkheden. Vraag uw hypotheekadviseur of u een NHG taxatierapport (met NWWI validatie) nodig heeft.

Taxaties worden uitgevoerd voor banken, particulieren, ondernemers, waterschappen, gemeentes, notarissen, belastingdienst, pensioenfonds, curatoren, advocaten, woning-bouwverenigingen, schade & experties, etc.

Taxaties voor de fiscus
De belastingdienst kan in een aantal gevallen een taxatierapport nodig hebben. Dit gebeurt o.a. bij:

© 2019 - Optima